hero-header

این مدرک ثابت می‌کند که پلیس شما را شناسایی و ثبت‌نام کرده است. وقتی برای اولین بار به یونان وارد شدید،‌ آن را دریافت خواهید کرد. ممکن است مدرک شما با چیزی که در اینجا می‌بینید متفاوت باشد.

 

پلیس تمام اطلاعات فردی شما را روی یادداشت پلیس‌تان روی سیستم کامپیوتر پلیس آلکیونی/Alkyoni قرار می‌دهد. این سیستم به سیستم یوروداک/Eurodac که اثرانگشت شما روی آن ثبت شده متصل است.

اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات فردی شما که روی کارت درج شده صحیح است. اگر اشتباهی دیدید درخواست کنید تا آن را تصحیح کنند. شما حق دارید که درخواست یک مترجم کنید تا به شما در کنترل و تصحیح اطلاعات‌تان کمک کند.

GR-PoliceNote

---

حقوق

با داشتن یادداشت پلیس، شما حق دارید که:

با توجه به اینکه دوره زمانی آن بستگی به دستورالعمل ایستگاه پلیس دارد، در استرع وقت درخواست پناهندگی کنید

بازداشت نشوید، در صورتی‌که دستور بازداشت صادر نشده یا اینکه به‌طور شفاف برای شما طرح نشده باشد

مراقبت درمانی دریافت کنید

  • کمک حقوقی رایگان دریافت کنید (که معمولا توسط NGOها ارائه می‌شوند)
  • یادداشت پلیس شما این حقوق را به شما نمی‌دهد:
  • کار کردن در یونان

سفر کردن به خارج از یونان

  • آوردن اعضای خانواده به یونان
  • اعضای خانواده را به یونان بیاورید
  • اعضای خانواده را به یونان بیاورید