hero-header

نحوه درخواست اجازه اقامت برای اولین بار - فرایند

وقتی در یونان به شما وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی اعطا شد ، می توانید برای اجازه اقامت اقدام کنید. می توانید برای این کار بلافاصله اقدام کنید. روش صدور اجازه اقامت (برای یک پناهنده شناخته شده یا ذینفع حمایت فرعی) به شرح زیر است:

 • به محض اینکه به عنوان پناهنده یا ذینفع پناهندگی جانبی شناخته شدید، تصمیم برای صدور مجوز اقامت ADET (اجازه اقامت) دریافت خواهید کرد. در بیشتر موارد، تصمیم برای صدور ADET همزمان با تصمیم حفاظت بین المللی شما به شما داده می شود. اگر این اتفاق نیفتاد، باید مرتباً از اداره پناهندگی منطقه ای که مسئول پرونده شما است، جویا شوید.

 • اگر در تسالونیکی زندگی می کنید، بلافاصله آن را دریافت خواهید کرد.
 • اگر در جزایر هستید، احتمالاً رایِ صدور مجوز اقامت ADET همراه با تصمیم حفاظت بین المللی صادر می شود که باید در هر مورد به طور منظم از اداره پناهندگی منطقه ای جزیره جویا شوید.

اگر به منطقه دیگری منتقل شده اید و دفتر پناهندگی منطقه ای نزدیک به شما متفاوت از دفتریست که رای وضعیت پناهندگی شما را صادر کرده است ، ابتدا باید به نزدیکترین اداره پناهندگی منطقه ای بروید و برای آنها توضیح دهید که در حالی که در انتظار برای دریافت رای بودید، منتقل شدید. رای خود را در نزدیکترین دفتر پناهندگی به محل زندگی خود دریافت خواهید کرد.

وقتی رای صدور اجازه اقامت را از اداره پناهندگی منطقه دریافت کردید ، باید یک قرار ملاقات با اداره پلیس بگذارید.

در طی قرار ملاقات شما میبایست موارد زیر را ارائه دهید:

 • اثر انگشت شما
 • 4 عداد عکس پاسپورتی
 • رای بالا برای صدور اجازه اقامت
 • یک عکس چاپ شده از کارت پناهجویی
 • سپس باید 3-4 ماه منتظر بمانید تا خود اجازه اقامت صادر شود، که توسط اداره پناهندگی منطقه ای که مسئول پرونده شما است آن را دریافت خواهید کرد. می توانید بررسی کنید که آیا اجازه اقامت شما به صورت آنلاین در سایت خدمات پناهندگی آماده است یا خیر.
 • مجوز اقامت:
 • در صورتی که پناهندگی به شما اعطا شود به مدت 3 سال معتبر است
 • اگر به شما حمایت فرعی داده شود به مدت 1 سال اعتبار دارد.

مدت زمان اجازه اقامت در برگه تصمیم برای صدور مجوز اقامت ADET نشان داده شده است.

تا زمان صدور مجوز اقامت، مهری بر روی کارت ثبت نام کامل شما زده می شود که اعلام می کند 'در انتظار مجوز اقامت' («ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ»).

این کارت به‌عنوان مجوز موقت شما خواهد بود.

 • کارت مجوز اقامت
 • مجوز اقامت شمااجازه سفر به خارج از یونان را به شما نمی دهد
 • با مجوز اقامت، شما حق دارید:

تا زمانی که کارتتان منقضی می‌شود به صورت قانونی در یونان بمانید

زمانی که کارت منقضی شد، برای کارت جدید درخواست دهید

کار کنید.

یک شماره بیمه تامین اجتماعی دریافت کنید

کار کنید

شماره تامین اجتماعی یونان را دریافت کنید

نحوه تمدید مجوز اقامت خود را اینجا بیابید

 

تمام جزئیات مورد نیاز در مورد مجوزهای اقامت را به زبان خود در اینجا بیابید

تمام جزئیات مورد نیاز در مورد مجوزهای اقامت را به زبان خود در اینجا بیابید .