hero-header

به راهنمای گام به گام استفاده از Myergani.gov.gr که «راهنمای پناهندگان» برای استفاده شما تهیه کرده است خوش آمدید.

سایت Myergani.gov.gr به شما این امکان را می دهد که اطلاعات وارد شده توسط کارفرماهای خود را ببینید.

  • اطلاعیه های استخدام
  • پایان قراردادها
  • اضافه کاری
  • مدت زمان اشتغال شما
  • نوع وضعیت استخدام (تمام وقت یا پاره وقت)

و خیلی بیشتر.

لطفاً به این راهنمای گام به گام در مورد چگونگی بررسی اطلاعات شغلی فعلی و گذشته خود نگاهی بیندازید:

ERGANI 1 fa

ERGANI 2 fa

ERGANI 3 fa