Service Image

به روز شده در: 2021/01/14

  • مراقبت های بهداشتی و روانی برای بازماندگانِ خشونت (مانند شکنجه و/یا خشونت جنسی).

  • ارجاعات به بیمارستان های عمومی یا متخصصین خصوصی در زمانِ نیاز(یک پرستار و یک مترجم/واسطه فرهنگی همراه شما خواهد بود)

اطلاعات اضافی:

به یک قرار ملاقات نیاز دارید؛

  • بین ساعات 10 صبح تا 12 بعدازظهر (ظهر) برای گرفتن قرار ملاقات در همان روز به کلینیک مراجعه کنید.
  • اگر بعد از ساعت ۱۲ بعدازظهر (ظهر) مراجعه کنید، وقتِ ملاقات را برای روز بعد دریافت خواهید کرد.

کلینیک فارغ از ملیت و وضعیت حقوقیِ افراد به روی همه باز است.

محل

میتی لینی / Mytilene

آدرس

Agioritou Panselinou 1

آدرس به زبان محلی

Αγιορειτου Πανσελήνου 1

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 09:00 تا زمان 16:00

سهشنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 16:00

چهار شنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 16:00

پنج شنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 16:00

جمعه باز کردن از 09:00 تا زمان 12:00

اطلاعات تماس

نشانی

Agioritou Panselinou 1, Mytilene

39.1115060699427840
26.5560630630362160

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.