Service Image

به روز شده در: 2022/02/09

پشتیبانی روانشناختی و روانی برای بازماندگان شکنجه:

مراقبت های روانی

پشتیبانی و مشاوره های روانی

روان درمانی

اطلاعات اضافی:

خدمات اورژانسی ارائه نمی شوند.

این خدمات جهت توانبخشی است و برای دریافت این خدمات یک لیست انتظار وجود دارد.

اگر نیازهای فوری پزشکی ، اجتماعی ، قانونی یا سایر موارد را دارید ، لطفاً به قسمت جستجو بازگردید.


گرفتن نوبت از قبل ضروری است.

می توانید برای تعیین وقت قبلی به دفتر مراجعه کنید، تماس بگیرید ، ایمیل بفرستید یا پیامی را در اسکایپ به 'babeldc' ارسال کنید.

محل

آتن

نشانی

Ioanni Drosopoulou 72

طبقه 3

آدرس به زبان محلی

Ιωάννου Δροσοπούλου 72

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 10:00 تا زمان 17:00

سهشنبه باز کردن از 10:00 تا زمان 17:00

چهار شنبه باز کردن از 10:00 تا زمان 17:00

جمعه باز کردن از 10:00 تا زمان 17:00

اطلاعات تماس

email: babel@syn-eirmos.gr

phone: +302108616280

نشانی

Ioanni Drosopoulou 72, Athens

38.0015006526551960
23.7350306646973760

آدرس به زبان محلی

Ιωάννου Δροσοπούλου 72

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.