Service Image

به روز شده در: 2022/05/26

کمک حقوقی فردی در روندهای پناهجویی، بازداشت، پذیرش و شناسایی.

اطلاعات تکمیلی

برای دسترسی به این سرویس به یک نامه ارجاع از سرویس پناهجویی، کمیساریایی عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا دیگر سازمان‌های مربوطه نیاز دارید.

آدرس

Eustratiou Vostani and Valaoritou 9, 81100, Mytilene

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 10:00 AM تا زمان 01:00 PM

سهشنبه باز کردن از 10:00 AM تا زمان 01:00 PM

چهار شنبه باز کردن از 10:00 AM تا زمان 01:00 PM

پنج شنبه باز کردن از 10:00 AM تا زمان 01:00 PM

جمعه باز کردن از 10:00 AM تا زمان 01:00 PM

اطلاعات تماس

phone: 302251054420

website: https://metadrasi.org/en/campaigns/legal-assistance-to-persons-entitled-to-international-protection-in-the-northeast-aegean-islands/

نشانی

Lesvos – Moria

39.0952719000000000
26.5528519000000000

آدرس به زبان محلی

Ευστρατίου Βοστάνη 9

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.