Service Image

به روز شده در: 2022/05/26

کمک حقوقی فردی برای روندهای پناهجویی، بازداشت، پذیرش و شناسایی.


اطلاعات تکمیلی

برای دسترسی به این سرویس به یک نامه ارجاع از سرویس پناهجویی، کمیساریایی عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا دیگر سازمان‌های مربوطه نیاز دارید.

ساعات بازدید در مرکز پذیرش و شناسایی: هر سه شنبه و پنجشنبه: 13:00-15:00

کانتینری که توسط سرویس پناهندگی ارائه شده است

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از --:-- تا زمان --:--

سهشنبه باز کردن از --:-- تا زمان --:--

چهار شنبه باز کردن از 12:00 تا زمان 14:00

پنج شنبه باز کردن از --:-- تا زمان --:--

جمعه باز کردن از --:-- تا زمان --:--

اطلاعات تماس

phone: 302271024227

website: https://metadrasi.org/en/campaigns/legal-assistance-to-persons-entitled-to-international-protection-in-the-northeast-aegean-islands/

نشانی

Chios – Vial

null
null

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.