Service Image

به روز شده در: 2021/12/13

کمک برای کودکانی که نیازهای درمانی بیشتری دارند (مانند کسانی که دارای بیماری‌های مزمن، جراحات جدی، ناتوانی حرکتی یا اختلالات رشدی هستند) و پشتیبانی در موارد خشونت علیه کودکان.


تیم لبخند کودک موارد زیر را ارائه می کند:

درمان خانگی اطفال

مراقبت های پزشکی و پرستاری

فیزیوتراپی

پشتیبانی روانی-اجتماعی

کمک به رزرو قرار ملاقات برای مراقبت های پزشکی

مشاوره (تلفنی) و پشتیبانی یک-به-یک برای کودکانی که تجربه خشونت دارند (خشونت فیزیکی، سوء استفاده جنسی یا روانی، یا بی توجهی)

پشتیبانی گزارش گم شدن کودک

این خدمات برای کودکان زیر 18 سال، صرف نظر از وضعیت اقامتشان در یونان در دسترس است.

تیم لبخند کودک مراقبت درمانی در منزل شما یا در بیمارستان و همچنین مشاوره تلفنی ارائه می کند.

برای دریافت کمک تلفن کنید یا ایمیل بفرستید

خط ملی کمک رسانی برای کودکان SOS

با شماره 10565 تماس بگیرید

Email: sos1056@hamogelo.gr

خط ویژه اروپایی برای کودکان گم شده

با شماره 116000 تماس بگیرید

Email: 116000@hamogelo.gr

خط ویژه اروپا برای کودکان و نوجوانان، با شماره 116111 تماس بگیرید

با شماره 116111 تماس بگیرید

می توانید در هر زمان با خطوط کمکی تماس بگیرید. آنها در طول 24 ساعت شبانه روز در 7 روز هفته کار می کنند.

تماس با این شماره از طریق خط موبایل یا خطوط تلفن ثابت رایگان است.

مکان

آتن

اطلاعات تماس

email: sos1056@hamogelo.gr

email: 116000@hamogelo.gr

facebook_messenger: https://www.facebook.com/hamogelo.org/

phone: 301056

phone: 30116000

phone: 30116111

website: https://www.hamogelo.gr/gr/en/home/

نشانی

Athens

null
null

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.