Service Image

به روز شده در: 2022/05/26

مترجمان / واسطه های بین فرهنگی سازمان متادراسی METAdrasi با تسهیل ارتباط بین بیماران و کادر پزشکی در چندین بیمارستان در تسالونیکی کمک می کنند.

اینجا را کلیک کنید و برای اطلاع از برنامه به روز شده به پایین بروید. (به زبان انگلیسی)

از بیمارستان کمک بخواهید.

مکان

تسالونیکی

اطلاعات تماس

email: hospitals@metadrasi.org

phone: 302141008700

website: https://metadrasi.org/en/campaigns/interpretation-healthcare-services/

نشانی

Thessaloniki

null
null

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.