Service Image

Updated at: 2022/08/30

بیمارستان‌ها در ایونیا (Ioannina) در شیفت‌های گردشی کار می‌کنند تا موارد اضطراری را در دیروقت و در طول شب پوشش دهند (به‌طور کلی از 8 شب تا 8 صبح.)

اینجا را کلیک کنید تا ببینید کدام اتاق امور اضطراری مشغول انجام وظیفه است. این اطلاعات فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.

محل

ایونیا (Ioannina)

آدرس

Leof. Str. Makrigianni 1

آدرس به زبان محلی

Λεωφ. Στρ. Μακρυγιάννη 1

Contact Information

phone: 302651366111

website: https://gni-hatzikosta.gr/

Address

Leof. Str. Makrigianni 1, ایونیا (Ioannina)

39.682514
20.827026

Address in local language

Λεωφ. Στρ. Μακρυγιάννη 1

Click here to see the address in GoogleMaps.