Service Image

Updated at: 2022/08/30

بیمارستان‌ها در ایونیا (Ioannina) در شیفت‌های گردشی کار می‌کنند تا موارد اضطراری را در دیروقت و در طول شب پوشش دهند (به‌طور کلی از 8 شب تا 8 صبح.)

اینجا را کلیک کنید تا ببینید کدام اتاق امور اضطراری مشغول انجام وظیفه است. این اطلاعات فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.

محل

ایونیا (Ioannina)

آدرس

Leof. Stavrou Niarchou

آدرس به زبان محلی

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου

Contact Information

phone: 302651099111

phone: 302651362111

website: http://www.uhi.gr/

Address

Leof. Stavrou Niarchou, Ioannina

39.620911
20.842417

Address in local language

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου

Click here to see the address in GoogleMaps.