Service Image

به روز شده در: 2021/11/30

Service is no longer Valid

Le service n'est plus valide

الخدمة لم تعد متوفرة

این سرویس دیگر در دسترس نمی باشد.

سروس طویل درست نہیں ہے۔

میانجی گران فرهنگی DRC، پناهجویان و پناهندگان را در بازدید از خدمات در آتن همراهی می کند ، مانند:

بیمارستان ها

درمانگاه های PEDY

درمانگاه های شهرداری و مراکز سلامت روانی

خدمات عمومی در یونان ، مانند دفاتر KEP ، دفاتر مالیات ، دفاتر ثبت و OAED

خدمات دیگر مربوط به حقوق و نیاز های شما

اطلاعات تکمیلی

برای دسترسی به این خدمات نیاز به معرف دارید.

از خدمات اجتماعی یا سازمان بشردوستانه که پرونده شما را اداره می کند بخواهید تا با DRC جهت درخواست این خدمات تماس بگیرد. خدمات اجتماعی/سازمان های بشردوستانه می توانند برای درخواست فرم ارجاع با nafsika.rentzou@drc.ngo تماس بگیرند.

لطفاً توجه داشته باشید که در طول محدودیت های COVID-19 ، میانجیگران فرهنگی DRC همچنان از طریق تلفن ارجاعات را دریافت می کنند اما پناهندگان را در مراجعه به بیمارستانهای مرجع برای کووید-19 و ER (Sotiria ، Attiko ، IKA Alexandras ، Evangelismos ، Thriassio) همراهی نمی کنند (به صورت فیزیکی) و در صورت نیاز ، ترجمه به صورت تلفنی ارائه می شود.

موقعیت

آتن

آدرس

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

سهشنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

چهار شنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

پنج شنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

جمعه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

اطلاعات تماس

email: nafsika.rentzou@drc.ngo

نشانی

Athens

null
null

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.