Service Image

به روز شده در: 2021/10/18

پراکسیس (برنامه های توسعه، پشتیبانی اجتماعی و همکاری پزشکی) یک سازمان مستقل جامعه مدنی (انجمن غیر انتفاعی) است. هدف اصلی پراکسیس برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه ای، بشردوستانه و طبی است.

هدف ما

هدف اصلی ما از بین بردن محرومیت اجتماعی و اقتصادی گروه های اجتماعی آسیب پذیر و دفاع از حقوق شخصی و اجتماعی آنها است.

در خدمات اجتماعی پراکسیس در آتن، خدمات ارائه شده و اقداماتی در جهت کاهش محرومیت اجتماعی و / یا اقتصادی گروه های آسیب پذیر اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی آنها انجام می شود. 

هر فردی، چه در هر جمعیت و چه در گروه اجتماعی، در صورت داشتن مشکل پزشکی، اجتماعی، روانی، کاری یا حقوقی، می تواند به خدمات اجتماعی مراجعه کند، جایی که خدمات به صورت رایگان و بدون تبعیض ارائه می شود.

خدمات اجتماعی، ارتباط با سایر سازمان های غیر دولتی و اپراتورهای NSS را در صورت لزوم آسان می کند. خدمات اجتماعی روزانه پس از قرار ملاقات برنامه ریزی شده فعالیت می کند.

نوبت دهی از طریق شماره تلفن 2108213704 انجام می شود

ارجاعات برای سایر خدمات

خدمات اجتماعی روزانه ، پس از قرار ملاقات برنامه ریزی شده ، فعالیت می کند. قرار ملاقات ها از طریق شماره تلفن 2108213704 ، دوشنبه تا جمعه ، 10:00 - 15:00 انجام می شود

دسترسی و اطلاعات بیشتر

این سرویس در تعطیلات رسمی، تعطیل نمی باشد.

وقت ملاقات ضروری است

چگونه باید یک قرار ملاقات گذاشت: با تماس

ارتباط از طریق زبان اشاره خیر

ورودی این مکان دارای سطح شیب دار است

این مکان دارای آسانسور می باشد

این مکان دارای کارکنان زن است

این مکان دارای دستشویی های جداگانه برای مردان و زنان است: خیر

همه خدمات ذکر شده رایگان است

مکان

آتن Athens

آدرس

Sarpidonos 24

کٌلٌنوس

آدرس به زبان محلی

ΣΑΡΠΙΔΩΝΟΣ 24

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

سهشنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

چهار شنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

پنج شنبه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

جمعه باز کردن از 09:00 تا زمان 17:00

اطلاعات تماس

email: info@praksis.gr

facebook_messenger: info@praksis.gr

phone: +302108213704

نشانی

Sarpidonos 24, Athens

37.9991950000000000
23.7054300000000000

آدرس به زبان محلی

ΣΑΡΠΙΔΩΝΟΣ 24

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.