Service Image

به روز شده در: 2022/03/19

افرادی که نیاز پزشکی یا س questionsال دارند ، لطفاً از طریق خطوط راهنمای خود مستقیماً با MSF تماس بگیرند.

فارسی: +306942038936 عربی: +306942038047 فرانسوی / انگلیسی: +306951813644

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

سهشنبه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

چهار شنبه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

پنج شنبه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

جمعه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

اطلاعات تماس

null
null

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.