Service Image

Updated at: 2022/09/29

عنصر اصلی این برنامه ترویج مهارت های زبان یونانی، درس های انگلیسی و علوم، فعالیت های حمایت روانی اجتماعی و همچنین پشتیبانی از تکالیف و مهارت های یادگیری قابل انتقال است.

هدف این برنامه این است که اطمینان حاصل شود که همه کودکان پناهنده و مهاجر در سن مدرسه راهی برای آموزش رسمی پیدا کنند، از دسترسی راحت آنها به مدرسه و حضور مداوم کودکان پناهنده و مهاجر (4 تا 17 ساله) حمایت و تسهیل شود. 

این پروژه به منظور پوشش روزانه نیازهای آموزشی، از طریق ماتریس کلاس ها و فعالیت ها طراحی شده است که به آنها در دستیابی به پتانسیل های کامل کمک می کند.

این پروژه خدمات زیر را فراهم می کند:

راهنمایی برای تکالیف: در انسجام با آموزش رسمی، ارائه پشتیبانی تکلیف و آموزش اصلاحی از طریق معلمان یونانی و زبان مادری

آموزش زبان و مهارت های زندگی برای همه کودکان پناهنده و مهاجر در سن مدرسه

حمایت روانی اجتماعی، حمایت از ثبت نام و حضور منظم در آموزش رسمی، رشد شناختی و اجتماعی - عاطفی و آمادگی مدرسه

ارتقای ادغام بزرگسالان و والدین: از طریق فعالیت های حساس سازی و ادغام اجتماعی

ترویج یادگیری دیجیتال و رویکرد یادگیری ترکیبی: از طریق استفاده از تبلت

آموزش و سمینارهای ارتقای ظرفیت معلمان.

به طور خاص، این پروژه شامل موارد زیر است:

• آموزش زبان یونانی برای کودکان 5-17 ساله.

• آموزش زبان انگلیسی برای کودکان 5-17 ساله.

• درس علوم برای کودکان 5-17 ساله.

• کلاس های مهارت های اساسی زندگی.

• راهنمایی در انجام تکالیف

• فعالیت ها و خدمات حمایت روانی اجتماعی

• پشتیبانی از ثبت نام و حضور منظم در آموزش رسمی

هر کلاس دارای یک معلم یونانی و همچنین معلمانی است که به زبان عربی و فارسی صحبت می کنند.

زبان هاب موجود: یونانی، انگلیسی، فارسی/دری، عربی

اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام تلفن بزنید، ایمیل بزنید یا شخصاً مراجعه کنید.

برنامه ثبت نام برای سال 2021

هر سه شنبه و چهارشنبه: 15:00 الی 17:00

لطفاً هنگام ثبت نام در کلاس ها ، مدرک شناسایی خود و فرزندان خود را همراه داشته باشید.

پروژه آموزش غیر رسمی با عنوان "آموزش برای همه کودکان" توسط ELIX با حمایت و بودجه یونیسف اجرا می شود.

آدرس:پاتیسیون 20-22 - طبقه 4

دسترسی و اطلاعات بیشتر

این سرویس در تعطیلات رسمی بسته است: بله

تعیین وقت مورد نیاز: خیر

ارتباط به زبان اشاره: بله

ورودی این مکان دارای سطح شیب دار است: خیر

این مکان دارای آسانسور است: بله

این مکان دارای کارکنان زن است: بله

این مکان دارای دستشویی جداگانه برای خانم ها و آقایان است: بله

همه خدمات ذکر شده رایگان است ؛ بله

Opening Hours

Monday open from 10:00 AM to 07:00 PM

Tuesday open from 10:00 AM to 07:00 PM

Wednesday open from 10:00 AM to 07:00 PM

Thursday open from 10:00 AM to 07:00 PM

Friday open from 10:00 AM to 07:00 PM

Contact Information

email: learning.center@elix.org.gr

email: e.gkimitzoudi@elix.org.gr

facebook_messenger: https://www.facebook.com/ELIX.Greece/

phone: 302103810445

website: https://www.elix.org.gr/

whatsapp: 306908792823

Address

Patission 20-22, Athens

37.98546839514501
23.72985092924394

Address in local language

Πατησίων 20-22

Click here to see the address in GoogleMaps.