به روز شده در: 2021/03/03

خطوط کمک IRC MHPSS برای کمک های اولیه روانشناختی (PFA) از طریق شماره ها و زبان های زیر:

فارسی: 6947136470 - تمام هفته 11: 00-14: 00 و 16: 00-20: 00
فرانسه: 6947136747 - تمام هفته 12: 00-17: 00
عربی: 6947136553 - تمام هفته 11: 00-14: 00
انگلیسی: 6947136553 - تمام هفته 11: 00-14: 00 و 16: 00-20: 00

اطلاعات تماس

null
null

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.