Service Image

به روز شده در: 2022/02/03

CRWI دیوتیما، برای بازماندگان خشونت جنسی و جنسیتی، پشتیبانی و حمایت اجتماعی‌روانی ارائه می دهد که شامل موارد زیر می باشد:

اطلاعاتی درباره حقوق شما

معرفی و ارجاع به خدمات دیگر

پشتیبانی در دسترسی خانم ها به سر پناه

پشتیبانی و حمایت روانی-اجتماعی به صورت فردی

کمک های فردی، از جمله همراهی شما در خدمات عمومی و محلی مانند خدمات بهداشتی، امنیتی و مراقبت های اجتماعی

پیگیری های مداوم جهت کسب اطمینان از اینکه کمک های مورد نیاز خود را دریافت می کنید.

جلسات اطلاعاتی درباره خشونت جنسی و جنسیتی، حقوق شما و کارهایی که در صورت تجربه خشونت جنسی یا جنسیتی توسط شما یا کسی که می شناسید، می توانید انجام دهید.

فعالیت های گروهی برای زنان جهت آشنایی با حقوق خود در یونان، چگونگی دسترسی به خدمات و اداره امور زندگی در ساموس و یونان

مشاوره برای گروه‌های آسیب‌پذیر (از جمله قربانیان شکنجه و/یا قاچاق انسان) و ارجاعات برای خدمات

CRWI دیوتیما پشتیبانی حقوقی در موارد زیر ارائه می دهد:

روند پناهندگی

آمادگی جهت مصاحبه

تهیه پیش نویس جهت ارائه درخواست تجدید نظر

درخواست های مجدد

پرونده های کیفری و مدنی

شماره های تماس

+306981760867 برای فرانسوی و انگلیسی

+306981760805  برای عربی و انگلیسی

+306981760871  برای فارسی

اطلاعات تکمیلی

این خدمات برای بازماندگان خشونت مبنی بر جنسیت GBV (زنان، مردان و LGBTQI+) بالای 16 سال است که در ساموس زندگی می کنند و خشونت جنسی، استثمار جنسی، یا سوء استفاده را تجربه کرده اند.

شما باید یک قرار ملاقات داشته باشید.

برای تعیین وقت قبلی تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.

برای آمدن به قرار خود یک بلیط اتوبوس دریافت خواهید کرد.

آدرس به زبان محلی

ساموس

آدرس به زبان محلی

Σάμος

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 09:30 تا زمان 17:30

سهشنبه باز کردن از 09:30 تا زمان 17:30

چهار شنبه باز کردن از 09:30 تا زمان 17:30

پنج شنبه باز کردن از 09:30 تا زمان 17:30

جمعه باز کردن از 09:30 تا زمان 17:30

اطلاعات تماس

email: samos.diotima@gmail.com

facebook_messenger: https://www.facebook.com/NGOdiotima/

phone: +302273086271

phone: 306981760867

phone: 306981760805

phone: 306981760871

website: http://diotima.org.gr

نشانی

Samos

null
null

آدرس به زبان محلی

Σάμος

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.