Service Image

به روز شده در: 2022/02/07

خدمات حمایت روانی اجتماعی: ارائه فعالیت های ساختار یافته PSS برای کودکان، از جمله افراد آسیب پذیر. حمایت والدین، گروه های PSS، جلسات مهارت های فرزندپروری. شناسایی و ارجاع اقشار آسیب پذیر نیازمند مدیریت پرونده.


زبان های موجود یونانی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی/دری، عربی و پشتو

آدرس بلوار Malagariou، ساموس (مرکز حمایت از کودک و خانواده'ALKI ZEI')

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 09:00 AM تا زمان 05:00 PM

سهشنبه باز کردن از 09:00 AM تا زمان 05:00 PM

چهار شنبه باز کردن از 09:00 AM تا زمان 05:00 PM

پنج شنبه باز کردن از 09:00 AM تا زمان 05:00 PM

جمعه باز کردن از 09:00 AM تا زمان 05:00 PM

اطلاعات تماس

email: alkizei.arsis@gmail.com

phone: 6936117548

whatsapp: 6936117548

37.7472033000000000
26.9680779000000000

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.