Service Image

Updated at: 2022/06/30


بیمارستان‌ها در آتن برای پوشش موارد اضطراری بصورت شیفت‌های چرخشی در طول بعدازظهر و شب کار می‌کنند (بصورت کلی از 8 شب تا 8 صبح)

اینجا را کلیک کنید تا ببینید که اورژانس چه بیمارستانی کار می‌کند. این اطلاعات فقط به زبان انگلیسی ارائه شده است.

اطلاعات اضافی:

ساعات کار: دو شنبه تا جمعه 12 بامداد الی 2 بعد از ظهر و از 5 عصر الی 9 عصر، شنبه و یکشنبه از 10 صبح الی 2 بعد از ظهر و 5 عصر الی 9 عصر،

آتن

نشانی

Dim. Mantoivalou 3,

Nikea 184 54

آدرس به زبان محلی

Δημ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια 184 54

Contact Information

phone: +302132077000

website: http://www.nikaia-hosp.gr/

Address

Δημ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια 184 54

37.97254
23.662792

Address in local language

Δημ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια 184 54

Click here to see the address in GoogleMaps.