Service Image

Updated at: 2022/10/20

اگر چیزی میبینید، حرفی بزنید.

آیا شما قربانیِ قاچاق انسان هستید؟

آیا شما از مواردِ احتمالیِ قاچاقِ انسان اطلاعاتی دارید؟

ما می توانیم شما را یاری کنیم!

با شماره 1109 تماس بگیرید

برای تماس از خارج از کشور لطفا با شماره 00302310019880 تماس بگیرید

24 ساعت در هفته و محرمانه

شماره 1109 خطِ منابع قاچاق انسان است که توسط A21 یونان و با مشارکت سایر ارائه دهندگانِ خدمات، پشتیبانی مالی می شود.

خط ملی قاچاق انسان 24 ساعت شبانه روز تماس می پذیرد و برای رسیدگی به مکالمات به همه زبانها مجهز است. سرویسِ HTRL اپراتورهای انگلیسی و یونانی دارد. سرویسِ HTRL همچنین می تواند با دسترسی به 186 زبان ، 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته از طریق خدماتِ ترجمه تلفنی به یک سرویس تفسیر از راه دور متصل شود.

اپراتورهای خط تلفن ویژه، افراد متخصص آموزش دیده ای هستند که از رویه های بین المللی پیروی می کنند تا سریعترین پاسخ به هر مورد را تأمین کنند. این خطِ ملیِ ویژه برای اطمینان از پاسخگویی سریع و اثربخشی با کلیه نهادهای ملی همکاری نزدیک دارد.

.

Contact Information

email: INFO@1109.GR

facebook_messenger: https://www.facebook.com/1109greece/

phone: 302310019880

website: https://1109.gr/

Click here to see the address in GoogleMaps.