Service Image

به روز شده در: 2022/02/08

اگر به تیم BWC در RIC بپیوندید، بخشی از خانواده BWC هستید!


یک تیم قدرتمند زنان و مردان در اینجا حضور دارند. ما واقعاً در کنار خانواده خود افتخار می کنیم و خوشحالیم. ما تیم های مختلفی داریم: تیم توزیع، تیم فرش، تیم ناهار، تیم غذا و تیمی که برای زنان باردار و مادران وجود دارد. از یکی از اعضای تیم ما در مورد چگونگی پیوستن به یکی از تیم ها بپرسید.

مکان: مرکز شناسایی و پذیرش کمپ لسوس

اطلاعات تماس

39.1359484361037000
26.5386747952783300

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.