Service Image

Updated at: 2022/08/23

شرکت در این کارگاه بدون در نظر گرفتن سن، کشور و جنسیت برای همه آزاد است. اگرچه در برخی موارد شرکت کنندگان به دسته های مردان، زنان و جوانان تقسیم می شوند.


این کارگاه دو بار در هفته (این ممکن است با توجه به نیازهای سازمان تغییر کند) و هر کدام سه ساعت طول می کشد.

شرکت کننده ها از طریق کارگاه یک مهارت مهم برای زندگی روزمره خود را یاد می گیرند و می توانند هر گونه تعمیر لباس خود را انجام دهند.

برای افرادی که مایل به تولید صنایع دستی خاصی هستند، سازمان کیکلوس، میانجیگری می‌کند تا آن‌ها را به فروشگاه‌های خاصی بفروشند که سازمان با آنها شراکت دارد.

زبان های موجودیونانی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی/دری، عربی، کورمانجی

آدرسخیابان تستیدا TOSITSA پلاک 9، آتن. کد پستی:10683

آدرس به زبان محلیΤΟΣΙΤΣΑ 9 ΑΘΗΝΑ 10683

شماره تلفن00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

شماره واتساپ00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

شماره وایبر00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

دسترسی.

این خدمات در روزهای تعطیلی رسمی بسته می باشدبله

این مکان کارکنان زن داردبله

تمام خدمات ذکر شده رایگان می باشندبله

Opening Hours

Monday open from 03:00 PM to 10:00 PM open from 03:00 PM to 10:00 PM and 03:00 PM to 10:00 PM

Tuesday open from 03:00 PM to 10:00 PM open from 03:00 PM to 10:00 PM and 03:00 PM to 10:00 PM

Wednesday open from 03:00 PM to 10:00 PM open from 03:00 PM to 10:00 PM and 03:00 PM to 10:00 PM

Thursday open from 03:00 PM to 10:00 PM open from 03:00 PM to 10:00 PM and 03:00 PM to 10:00 PM

Friday open from 03:00 PM to 10:00 PM open from 03:00 PM to 10:00 PM and 03:00 PM to 10:00 PM

Saturday open from 03:00 PM to 10:00 PM open from 03:00 PM to 10:00 PM and 03:00 PM to 10:00 PM

Contact Information

email: info@kyclos.org

facebook_messenger: https://www.facebook.com/KyclosCommunity/

phone: 306932927832

viber: 306932927832

website: www.kyclos.org

whatsapp: 306932927832

37.9881715
23.734577

Address in local language

ΤΟΣΙΤΣΑ 9 ΑΘΗΝΑ 10683

Click here to see the address in GoogleMaps.