Service Image

Updated at: 2022/07/22

ما خدمات بهداشتی اولیه و ثانویه را به بیماران بزرگسال (پزشک عمومی، رادیولوژیست، مغز و اعصاب، متخصص قلب، ارتوپدی) ارائه می دهیم، اطلاعاتی برای پیشگیری از بیماری، به بیماران ارائه می دهیم. (از جمله مشاوره و ایجاد حساسیت در مورد HIV) و نیز دارو یا تجهیزات حفاظت فردی مناسب را به آنها ارائه می دهیم. . در صورت لزوم، همچنین ارجاعات را تسهیل می کنیم و این موارد را به موسسات مربوط به سیستم بهداشت ملی مرتبط می کنیم.

زبان های محاوره: یونانی انگلیسی فرانسوی فارسی/دری پشتو

آدرس Sapfous 12, Ground Floor

اطلاعات تکمیلی برای تنظیم قرار ملاقات، لطفا با شماره 2103413485 تماس بگیرید.

ساعات تماس

برای پزشک عمومی: چهارشنبه ساعت 15.00

برای متخصص قلب: سه شنبه ساعت 14.00

برای ارتوپدی: پنجشنبه ساعت 15.00

دسترسی و اطلاعات تکمیلی

این خدمات در روزهای تعطیل بسته می باشد: بله

آیا نیاز به قرار ملاقات می باشد؟ بله - لطفا با شماره 2103213485 تماس بگیرید

این خدمات تنها با معرفی نامه ارائه می شوند؟ خیر

ورودیه این مکان دارای سطح شیب دار می باشد: بله

آیا این مکان آسانسور دارد؟ خیر

این مکان دارای کارمندان خانم می باشد: بله

این مکان دارای دستشویی های جداگانه برای آقایان و خانم ها می باشد: خیر

همه خدمات عنوان شده بدون هزینه می باشند: بله

Opening Hours

Monday open from 09:00 AM to 05:00 PM

Tuesday open from 09:00 AM to 05:00 PM

Wednesday open from 09:00 AM to 05:00 PM

Thursday open from 09:00 AM to 05:00 PM

Friday open from 09:00 AM to 05:00 PM

Contact Information

email: polyclinic@mdmgreece.gr

facebook_messenger: https://www.facebook.com/mdmgreece.gr

instagram: https://www.instagram.com/mdm_greece/

phone: 302103213150

phone: 30210.3213485

website: https://mdmgreece.gr/

37.9812684
23.7235141

Address in local language

Σαπφούς 12

Click here to see the address in GoogleMaps.