Service Image

به روز شده در: 2022/05/04

هم حمایت اجتماعی و هم حمایت/مشاوره روانی برای همه ذینفعان سازمانِ کیکلوس KYCLOS بدون در نظر گرفتن سن، کشور مبدا و جنسیت آزاد است. اگرچه این حمایت ها شامل افرادی می شود که قبلاً از به کیکلوس مراجعه کرده و از خدمات آن بهره مند شده اند.

حمایت های اجتماعی موارد زیر را شامل می شود:

1) ارجاع به سایر فعالان این حوزه که می تواند برای هر چیزی که ذینفعان نیاز دارند،

2) کمک در دریافت ا.فی.می AFM ، امکا AMKA، حساب TAXISnet، کارت بیکاری، حساب بانکی و غیره،

3) کمک برای پیدا کردن محل زندگی شخصی،

4) قرارهای ملاقات در بیمارستان رزرو می شود و در صورت نیاز، ترجمه از طریق تلفن ارائه می شود.

حمایت روانشناسی/مشاوره موارد زیر را شامل می شود:

1) جلسات مشاوره فردی که به فرهنگ و پویایی خانواده شرکت کنندگان توجه می کند،

2) جلسات مشاوره گروهی که به فرهنگ و پویایی خانواده شرکت کنندگان توجه می کند،

3) جلسات مشاوره خانواده که به فرهنگ و پویایی خانواده شرکت کنندگان توجه می کند،

4) جلسات توانمندسازی برای هر گروه سنی.

هم برای حمایت روانی و هم برای حمایت اجتماعی، ذینفعان باید نیاز خود را بیان کنند که یا در محل ارائه می شود یا قرار ملاقاتی به این منظور رزرو می شود.


زبان های موجودیونانی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی/دری، کورمانجی

آدرسخیابان تستیدا پلاک 9، آتن. کد پستی: 10683

آدرس به زبان محلیΤΟΣΙΤΣΑ 9 ΑΘΗΝΑ 10683

شماره تلفن00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

شماره واتساپ 00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

شماره وایبر 00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

دسترسی

این خدمات در دوران تعطیلات رسمی بسته می باشدبله

این مکان کارکنان زن داردبله

کلیه خدمات ذکر شده رایگان می باشدبله

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 03:00 PM تا زمان 10:00 PM

سهشنبه باز کردن از 03:00 PM تا زمان 10:00 PM

چهار شنبه باز کردن از 03:00 PM تا زمان 10:00 PM

پنج شنبه باز کردن از 03:00 PM تا زمان 10:00 PM

جمعه باز کردن از 03:00 PM تا زمان 10:00 PM

شنبه باز کردن از 03:00 PM تا زمان 10:00 PM

اطلاعات تماس

email: info@kyclos.org

facebook_messenger: https://www.facebook.com/KyclosCommunity/

phone: 306932927832

viber: 306932927832

website: www.kyclos.org

whatsapp: 306932927832

37.9881715000000000
23.7345680000000000

آدرس به زبان محلی

ΤΟΣΙΤΣΑ 9 ΑΘΗΝΑ 10683

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.