Service Image

Updated at: 2022/07/19

این مرکز رفاهی در تمام روزهای هفته باز است که در مرکز آتن ، نزدیک به مناطقی مملو از پناهجویان واقع شده است. هدف این مرکز، محافظت از کودکان و نوجوانان بدون همراه در برابر آسیب ها، و ارائه پشتیبانی و فعالیت هایی است که به آنها در وضعیت موجودشان امیدواری بدهد.

در این مرکز، ما پوشاک، غذا، حمام، تحصیلات غیر رسمی و فعالیت های خلاقانه و ورزشی ارائه می دهیم. همکاران مددکار و واسطه گران فرهنگی ما، حمایت ها و مراقبت های تخصصی برای هر کودک ارائه می دهند.

زبان محاوره یونانی، انگلیسی، فارسی/دری، عربی

آدرسElpidos 7, Athens, 104 34 - Victoria Square میدان ویکتوریا

آدرس به زبان محلیΕλπίδος 7, Αθήνα, 104 34, - Πλ. Βικτωρίας

شماره تماس: +302108815185  - عربی، فارسی، انگلیسی، یونانی

دسترسی: اطلاعات تکمیلی

این خدمات در روزهای تعطیل بسته می باشد: بله

نیاز به قرار قبلی می باشد: خیر

واجدین شرایط برای دریافت خدمات: کودکان پناهنده (زیر 18 سال)

ورودی این مرکز دارای سطح شیب دار است: خیر

این مکان دارای آسانسور است: خیر

این مکان دارای کارکنان زن است: بله

همه خدمات ذکر شده رایگان است: بله

Opening Hours

Monday open from 10:00 AM to 06:00 PM

Tuesday open from 10:00 AM to 06:00 PM

Wednesday open from 10:00 AM to 06:00 PM

Thursday open from 10:00 AM to 06:00 PM

Friday open from 10:00 AM to 06:00 PM

Contact Information

email: dropin@faros.org

facebook_messenger: https://www.facebook.com/farosgreece/

phone: 302108815185

website: www.faros.org

Address

Elpidos 7, Athens 104 34, Greece

37.9940164
23.7296839

Address in local language

Ελπίδος 7

Click here to see the address in GoogleMaps.