Service Image

به روز شده در: 2022/02/11

مراقبت های بهداشت جنسی و باروری از جمله تنظیم خانواده.

متخصص در بازماندگان خشونت جنسی.

تیم چند رشته ای شامل ماماها، روانشناسان و کارکنان پرونده

زبان های محاوره: یونانی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی/دری، عربی، لینگالا

آدرس خانه SEA (روبوروی مرکز پذیرش و شناسایی ماورونیMavrovouni )

شماره های خط کمکی

6942038936 فارسی

6942038047 عربی سومالی

6951813644 فرانسوی/انگلیسی

دسترسی و اطلاعات تکمیلی

آیا این سرویس در تعطیلات عمومی بسته می باشد: بله

نیاز به قرار قبلی می باشد: خیر

چگونه باید قرار ملاقات گذاشت: از طریق تماس

شرایط استفاده از این خدمات: بازماندگان خشونت جنسی

آیا این خدمات فقط با ارجاع قبلی قابل دسترسی هستند؟ بله - ارجاع توسط مشاورین سلامت روان

ورودیه این مکان دارای سطح شیب دار می باشد: بله

آیا این مکان دارای آسانسور است؟ خیر

این مکان دارای کارکنان خانم می باشد: بله

این مکان دارای سرویس بهداشتی جداگانه برای خانم ها و آقایان می باشد: بله

همه خدمات لیست شده رایگان می باشندک بله

ساعات شروع

تا زمان باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

سهشنبه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

چهار شنبه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

پنج شنبه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

جمعه باز کردن از 08:30 AM تا زمان 04:30 PM

اطلاعات تماس

phone: 306942038936

phone: 306951813644

phone: 306942038047

null
null

برای مشاهده آدرس در GoogleMaps اینجا را کلیک کنید.