hero-header

Визнання вашого диплому в Греції

У цій статті ви можете знайти інформацію про те, як ви можете підтвердити свій академічний ступінь або диплом у Греції. Це стосується кваліфікації, яка є ступенем диплома, що засвідчує успішне закінчення навчальної програми вищої освіти власником. Визнання стосується вчених ступенів, дипломів аспірантів та кандидатів наук.

У Європі не існує автоматичного визнання академічних дипломів по всій території ЄС, і це стосується визнання кваліфікаційних рівнів еквівалентними університетами за кордоном, за межами країн Європейського Союзу. Таким чином, вам може знадобитися пройти національні процедури для визнання вашого академічного ступеня або диплома в іншій країні ЄС, якщо ви прагнете вступити на подальший курс навчання там. Якщо ви вже знаєте, що зрештою захочете продовжити навчання в іншій країні, перевірте, перш ніж почати, чи визнають там ваш диплом.

У Греції, якщо ви є легальним біженцем або одержувачем додаткового захисту, ви повинні дотримуватися тієї ж процедури, що й громадяни Греції, що стосується свідоцтв про визнання чи іноземних дипломів. Якщо ви не можете надати сертифікати або дипломи про свою кваліфікацію (ступінь або диплом), відповідні грецькі органи повинні сприяти цьому процесу. Однак процедура для шукачів притулку/біженців є складнішою, і тому зазвичай займає більше часу.

Умови визнання кваліфікації

Кваліфікаційні рівні від визнаних закордонних навчальних закладів визнаються за наведеними нижче критеріями:

Тривалість навчання, процес викладання і засвоєння знань, а також терміни оцінювання, підвищення кваліфікації та випуску студентів відповідають вимогам університетів і технологічних інститутів вищої освіти Греції. Це не стосується «відкритих університетів», «дистанційного навчання» та «зовнішнього диплому».

Весь час навчання проходив у навчальних закладах з рівнозначним ступенем акредитації і не менше 1/2 програми було прослухано в інституті, що надає кваліфікацію. Тривалість навчання обчислюється академічними роками, семестрами або кредитами, або їх комбінацією.

Більш конкретно: Особливо для визнання кваліфікацій з-за кордону, отриманих після трирічного періоду навчання, коли відповідні програми в Греції передбачають чотирьох або п’ятирічні періоди навчання та успішну здачу екзаменів з основних предметів еквівалентної програми вітчизняного навчання.

Вищі навчальні заклади повинні прийняти протягом двох наступних екзаменаційних періодів кількість кандидатів (направлених Центром на іспит з додаткових предметів), що дорівнює 10% зарахованих студентів відповідних кафедр у поточному навчальному році.

Центр, у співпраці з університетами та технологічними інститутами вищої освіти проводить спеціальні письмові іспити для оцінювання з необхідних додаткових предметів та перевірки набутих знань, коли вважає це за необхідне. Іспити можуть складатися за допомогою питань із множинним вибором, а оцінювання есе кандидатів може виконуватися в електронному вигляді. Предмет, що екзаменується, визначається апріорі, дійсний протягом одного року, публічно оголошується та має такий же науковий рівень, як іспити, які організовуються Грецькими вищими навчальними закладами для здобуття відповідного ступеня. Після оголошення результатів екзаменовані кандидати мають право вимагати надання їм своєї роботи компетентними органами Центру та її розгляд у разі виявлення помилки або пропуску в початковій оцінці.

Кваліфікаційні рівні аспіранта та доктора філософії можуть визнаватися лише як еквівалентні.

Крім того, є проект (Паспорт європейської кваліфікації для біженців), який, можливо, допоможе вам у визнанні ваших дипломів. Його підтримує Рада Європи.

Нижче ви можете знайти корисну інформацію про установи, які полегшують процедуру визнання.

Міждисциплінарна організація з визнання вчених звань та інформаціїНаціональна організація з акредитації кваліфікацій та професійної орієнтації (Ε.Ο.P.P.Ε.P.)

Міждисциплінарна організація з визнання академічних звань та інформаціїНаціональна організація з акредитації кваліфікацій та професійної орієнтації (Ε.Ο.PPΕ.P.)